nhãn hàng hóa rss nhãn hàng hóa

Nhiều hàng hóa mang tên địa phương hoặc kèm theo tên địa phương vì thế luật này điều tiết bản quyền tên gọi địa lý của hàng hóa. Chẳng hạn, rượu Champagne thì chỉ được gọi nếu nó được sản xuất bằng nho Pháp, trồng ở địa phương Champagne (Đông-Bắc Pháp) và theo quy trình nhất định. Ukraina không được phép có rượu mang tên Champagne. Dự luật mang mã số 1065 nói về bản...