nhà văn Vũ Tuấn Hoàng rss nhà văn Vũ Tuấn Hoàng
Việt Nam học Kiev

Các giờ tiếng Việt và giờ Văn học Việt Nam đang diễn ra hàng ngày với sinh viên tại Đại học Tổng hợp mang tên Taras Shevchenko - Đại học Quốc gia Kiev… Trung tâm Việt Nam học thuộc Đại học Quốc gia Kiev, Ukraina chính thức hoạt động từ tháng 9/2015. Trung tâm được mở nhằm thu hút sự quan tâm nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ dành cho các sinh viên tốt nghiệp phổ...

Đôi nét về Trung tâm Việt Nam học Kiev Ukraina

Trung tâm Việt Nam học Kiev thuộc Đại học Tổng hợp mang tên Taras Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev – Ukraina được chính thức thành lập và đi vào hoạt động tháng 09 /2015. Trung tâm Việt Nam học Kiev mở ra nhằm thu hút sự quan tâm trong việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ dành cho các sinh viên tốt nghiệp phổ thông chuẩn bị nhập vào cơ sở giáo dục cao hơn và muốn...