người yêu nước rss người yêu nước

Càng xa nhau càng nhớ nhiều. Những người dân yêu nước ở Donbass nhìn thấy tình hình có lẽ rõ hơn chúng ta - những người chưa nếm mùi khủng khiếp của chiến tranh. Những người yêu nước ở Donbass đang bị Nga chiếm đóng nhưng vẫn tiếp tục là người Ukraina yêu nước, không chỉ vì có hộ chiếu Ukraina mà vì tinh thần Ukraina trong trái tim. Ngày 6 tháng 4 Họ đã nhờ báo “Dialog.UA”...

Diễu hành yêu nước Kyiv, Odessa Kharcov nhân Ngày người bảo vệ tổ quốc [Photo]

Tại Kyiv và Kharcov Ukraina đã diễn ra cuộc diễu hành yêu nước dưới khẩu hiệu “Diễu hành của các anh hùng” do đảng Svoboda và “RS” tổ chức. Đã có hàng ngàn người tham gia diễu hành ở Kyiv và Kharcov. Số người tham gia diễu hành có thể từ 3,5-10 ngàn người theo các đánh giá khác nhau. Diều hành ở Kharcov với sự tham gia của khoảng 2 ngàn người thuộc liên hiepj Azov với RS. Chính...