nghị quyết PACE về Ukraina rss nghị quyết PACE về Ukraina

Như PC TTX Unian đưa tin từ Strasbourg hai nghị quyết đã được thông qua với đa số phiwwur. Nói riêng, nói về “các phương tiện bảo về tư pháp trong trường hợp vi phạm quyền con người trên lãnh thổ Ukraina hiện đang nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Kyiv". Nghị quyết trên được báo cáo viên Marilyuza Bek chuẩn bị Nghị quyết “Những hậu quả chính trị của cuộc xâm lược Nga ở...