Nghệ An rss Nghệ An

Ngày 18/8/2017 tai khacov Ukraina, Hội đồng hương Nghệ An tại thành phố Kharcov chính thức ra mắt thành lập, với tôn chỉ mục đích của hội là đoàn kết cùng nhau xây dựng cộng đồng hướng về tổ quốc thân yêu. Hội nghị đã giới thiệu ra một BCH gồm 35 ủy viên, ông Đặng xuân Luyện được giới thiệu làm chủ tịch hội. Tới dự buổi lễ còn có đai diện hội người Việt Nam thành phố...