ngày tưởng nhờ và hòa hợp rss ngày tưởng nhờ và hòa hợp
Kyiv xúc động: Diễu hành của những người mẹ vợ chiến sỹ ATO/OOS [Photo]

Nhân Ngày tưởng nhớ và hòa giải tại trung tâm Kyiv đã diễn ra Diễu hành của những người mẹ và vợ chiến sĩ ATO/OOS rất xúc động. Theo thống kê chính thức có 2973 binh sĩ Ukraina – những người chồng và những người cha đã tử vong trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga và quân đánh thuê của họ ở Donbass. Tại phòng họp của UBHC tp Kyiv đã có cuộc gặp gỡ của phó chủ tịch UBHC...