ngày hội hacid ở uman rss ngày hội hacid ở uman

Người do thái dòng Hasidism hành hương về tp Ukraina để đón tết “Rosh Asan” lần thứ 5777, trúng vào ngày 3-4 tháng 10 dương lịch. Theo dữ liệu của cơ quan biên phòng Ukraina năm nay có trên 30 ngàn người do thái Hacid đã nhập cảnh vào Ukraina để về tp Uman đón tết “Rosh Asan” lần thứ 5777. >> сайте Госпогранслужбы. “Kể từ khi người hành hương đến (kể từ ngày 6 tháng 9),...