ngân hàng poroshenko rss ngân hàng poroshenko

Ngân hàng đầu tư quốc tế của cựu tổng thống Ukraina, ông Poroshenko, bị cơ quan điều tra nhà nước lục soát. Văn phòng điều tra nhà nước DBR của Ukraina đã thực hiện vụ lục soát ngân hàng của cựu tổng thông Ukraina Petro Poroshenko – ngân hàng đầu tư quốc tế mà ông Poroshenko là chủ sở hữu. Thư ký báo chí của DBR Angelika Ivanova cho báo Ukrainska Pravda biết. >>УП “Các nhà điều tra...