nefyodov rss nefyodov

Hội đồng Bộ trưởng Ukraina đã bãi nhiệm ông Sergey Verlanov khỏi chức vụ người đứng đầu Cơ quan Thuế vụ Nhà nước, ông Maxim Nefyodov khỏi chức vụ lãnh đạo Hải quan.  Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Hội đồng Bộ trưởng Ukraina đã thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Cục ngân khố Nhà nước (SFS). Theo đó, HĐBT quyết định tách Cục ngân khố thành hai cục riêng biệt - Cục...

Kiểm tra hải quan cửa khẩu: từ ba giờ giảm xuống còn 10 phút Goncharuk

Tất cả các máy quét được lắp đạt tại hải quan, nhờ điều này thời gian kiểm tra hàng hóa sẽ giảm xuống còn 10 phút. Thủ tướng Alexei Goncharuk đã viết về điều này trên trang Facebook của mình. “Theo hướng dẫn của tôi, tất cả các máy quét đã được lắp đặt tại hải quan. Bây giờ, thời gian kiểm tra hàng hóa sẽ giảm xuống còn 10 phút. Từ hôm nay, một máy quét cho các phương...

Doanh thu hải quan cho ngân sách nhà nước trong năm tăng thêm 1 tỷ đô la

Năm 2019, Cục Hải quan Nhà nước đã thu được 14,6 tỷ đô la trong ngân sách nhà nước, cao hơn 1 tỷ đô la so với năm 2018. Điều này đã được công bố trên Facebook bởi người đứng đầu cục hải quan Maxim Nefyodov. "Đã có một lần, vào năm 2008, năm cho vay cao điểm có nhập khẩu lớn từ Nga và không có chiến sự và thôn tính lãnh thổ từng có số thu thuế quan 18,1 tỷ đô la", ông...

Cục trưởng Nefyodov nói về việc sa thải nhân viên khỏi hải quan

Người đứng đầu cơ quan Hải quan nhà nước Ukraina Maxim Nefyodov nói rằng ông kỳ vọng sự kháng cự mạnh mẽ từ các cán bộ cũ của cục hải quan. Việc sa thải các nhân viên cũ khỏi cơ quan hải quan là một cuộc chiến. Người đứng đầu Cơ quan hải quann nước Ukraina Maxim Nefyodov nói trên truyền hình hromadske. Theo ông, luật pháp hiện hành của Ukraina không cho phép đơn giản là sa thải...

Cựu phó thủ tướng Ukraina Khoroshkovsky trở thành cố vấn cho cục Hải quan

Cựu quan chức Ukraina, doanh nhân Valery Khoroshkovsky sẽ làm tư vấn cho cục Hải quan Nhà nước miễn phí, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andrei Bogdan nói điều này là trong một cuộc phỏng vấn với báo "Sự thật Ukraina". Ông ấy khuyên tư vấn cho chúng tôi. Nhưng người đứng đầu hải quan thực sự là ông Maxim Nefyodov. Tôi tin tưởng ông ấy rất nhiều, và đây là ý cá nhân và hy vọng...