Mỹ-Triều rss Mỹ-Triều
Thơ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Việt Nam ta rất vui mừng hôm nay Một ngày mưa xuân xa gần tìm tới... Thượng đỉnh họp Mỹ Triều rất lâu mong đợi... Thế giới muốn hòa bình tin tưởng Việt Nam... Tổ chức cấp cao hội nghị Mỹ Triều.... Bắt tay nhau và nói không với vũ khí Nguyên tử hạt nhân bán đảo Triều Tiên... Sáng sớm nay tàu hỏa đến Việt Nam Cửa khẩu Đồng đăng cả một phái đoàn Kim Zoong Un nguyên thủ...