mức lương tối thiểu rss mức lương tối thiểu

Theo dự án ngân sách năm 2018 mức lương tối thiểu được chính phủ đề xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 3723Hrn, kể từ năm 2019 – 4173Hrn và kể từ năm 2020 – 4425 Hrivnia Những con số này được viết trong dự án Nghị định về những phương hướng chính sách ngân sách của chính phủ cho năm 2018. Ngoài ra cũng xác định mức lương cấp bậc của cán bộ hạng bậc I của bảng lương...

Từ ngày 1 tháng 5 mức sống tối tiểu Ukraina được nâng lên

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 mức sống tối thiểu ở Ukraina được nâng lên theo dự luật đã thông qua trước đó. Mức sống tối thiểu mới là 1,68 ngàn Hrivnia và kéo theo nhiều chế độ trợ cấp xã hội ở Ukraina cũng tăng lên. Như vậy mức sống tối thiểu được nâng lên 80 Hrivnia, đạt mức 1684 Hrivnia. Điều này cũng đã được xác định trong ngân sách nhà nước năm 2017. Theo tài liệu...