máu nhân tạo rss máu nhân tạo

Nhà máy chuyển giao công nghệ được xây dựng tại tp Bila Tserkva, ngoại ô Kyiv, sản xuất máu thành phần từ Plazma máu. Nhà máy mới và hiện đại lần đầu tiên trên lãnh thỏ các quốc gia hậu xô-viết được khai trương tại tp Bila Tserkva vào ngày 20 tháng 9. Nhà máy bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và với giá rẻ hơn nhập ngoại nhiều lần. Sản phẩm của nhà máy là “máu...