luật ngôn ngữ rss luật ngôn ngữ

Hôm nay, ngày 8 tháng 11, hàng ngàn người Ukraina đã tham gia viết Bản chính tả do Đài phát thanh toàn quốc tổ chức thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Ukraina. Đây cũng là cuộc thi chính tả toàn quốc. Năm nay, cuộc thi được tổ chức lần thứ mười chín. Vị trí chính cho sự kiện đọc chính tả là Thư viện Quốc gia mang tên Vladimir Vernadsky. Báo OBOZREVATEL viết. Dưới đây bạn có thể kiểm tra...