liên xô đổ quân vào Tiệp khắc rss liên xô đổ quân vào Tiệp khắc

Các nhà lịch sử đã công khai 345 tài liệu được phép tiếp cận trong số tài liệu mật của KGB thời Liên Xô về các sự kiện đổ quân vào chiếm đóng Tiệp Khắc năm 1968. Sự kiện này còn được gọi là “Mùa Xuân Praha”. >>"Пражской весны" 1968 года. Trung tâm nghiên cứu các phong trào giải phóng thông báo,. Trong số những tài liệu mật có thể tìm thấy những thông báo về...