liên bang nga rss liên bang nga
Đại sứ quán tại Nga tích cực hỗ trợ thương nhân người Việt

Ngày 25/2, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn đã tới làm việc với ban quản trị Trung tâm Thương mại Moskva và thăm các thương nhân Việt Nam tại trung tâm bán sỉ lớn nhất Liên bang Nga này. Trong buổi làm việc với Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Trung tâm thương mại Moskva, ông Omar Murtuzaliev, cho biết Trung tâm thương mại từ lâu đã hợp tác chặt chẽ, hữu nghị và...