Kruty rss Kruty
Tổng thống Zelenskiy tưởng niệm Kruty: Họ tấm gương cho các thế hệ mai sau

UNN. Trận Kruty vào ngày 16 tháng 1 (29), năm 1918 là một trang sử anh hùng trong cuộc đấu tranh vì nhà nước Ukraina, thể hiện sự can đảm và dũng cảm đáng kinh ngạc của những người bảo vệ Nhà nước Ukraina, và tinh thần đó cũng được thể hiện bởi những người bảo vệ Ukraina ngày nay ở Donbass. Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy viết trên Facebook, UNN đưa tin. "Lịch sử của 102 năm trước,...

Kyiv tưởng nhớ các liệt sỹ hi sinh trong trận chống Bolsevich Kruty [Photo/video]

Một cuộc diễu hành rước đuốc của các tổ chức xã hội diễn ra ở Kyiv nhân 99 năm ngày tưởng nhớ các liệt sỹ trận chiến đấu chống Bolsevich. Đoàn diễu hành cầm đuốc đi từ Metro Arsenalna tới Lăng mộ Askoldova và tới bia tưởng nhớ các liệt sỹ Kruty. Trước khi bắt đầu diễu hành tại ga Metro Arsenalna đã táo tạo trận chiến giữ những người yêu nước chống Bolsevich tại nhà...