kho tại chợ rss kho tại chợ

Chùng tôi tiếp tục chuyển ngữ. Thông tin về vụ cảnh sát thuê từ Kiev về đòi kiểm tra các kho hàng tại chợ cây số 7 Odessa, trên truyền hình địa phương: https://www.youtube.com/watch?v=VAFPnp8PLHM http://nguoivietukraina.com/video-chuyen-ngu-tu-kenh-truyen-hinh-dia-phuong-ve-vu-cong-an-kiev-ve-cuop-hang-tai-cho-cay-so-7-odessa_223370.nvu Theo kênh truyền hình số 7