Khám xét Làng Sen rss Khám xét Làng Sen
Nam A Di Đà Phật! Trời Phật đã cứu Làng Sen năm 2008, nay mong cứu chúng con thêm một lần nữa

Ngày 23-5, tại Hà Nội trời  đổ mưa tầm tã, tâm hồn tôi nao núng, bồn chồn không biết có chuyện gì xảy ra mà nóng hết cả ruột gan, đúng vào lúc 6 giờ chiều giờ Hà Nội tức là 2 giờ chiều giờ Ukraina tôi nhận được cú điện thoại: Anh ơi khám Làng, công an bịt mặt đang quây kín Làng Sen. Anh ơi, nó hung hãn lắm, nó đánh người, nó đang phá các căn hộ, làm thế nào bây giờ anh ơi! Mọi...