khai trương cầu rss khai trương cầu

Thị trưởng Kyiv cũng với em trai là nhà vô địch quyền anh nổi tiếng một thời đã tới cuộc mit tinh khai trương câu đi bộ. https://youtu.be/cu245EyCBzU Chiếc cầu trị giá 400 triệu Hrivnia, xây dựng riêng câu hết 275 triệu Hrivnia, số tiền con lại là bố trì đường dẫn và các công trình phụ trợ, cảnh quan… Lễ khai trương được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Thị trưởng thông báo...