jerrchenskiu rss jerrchenskiu
Thủy thủ Ukraina trở về trả lời cho tất cả những ai cho rằng Ukraina khiêu khích…

Các thủy thủ cyar Ukraina bị Kremlin bắt giữ và giam cầm nay đã trở về và đã có một cuộc họp báo tập thể để nói về những gì diễn ra ở eo biển Kerchenskiy vào ngày 25 tháng 11 năm 2018. Người phát biểu nhiều nhất trước báo giới là thuyền trưởng tàu “Nikopol” Denis Fritsenko. Các thủy thủ hầu như một năm bị Nga giam cầm trong các nhà tù ở Crimea và ở Moskva. Thủy thủ Denisenko tại...