hợp pháp hóa casino rss hợp pháp hóa casino

Con số chính xác về hiệu quả kinh tế của việc hợp pháp hóa cờ bạc sẽ được biết sau khi Quốc hội thông qua phiên bản cuối cùng của dự luật, thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk cho biết. Hội đồng bộ trưởng Ukraina kỳ vọng việc hợp pháp hóa cờ bạc sẽ mang lại cho ngân sách thêm 2 đến 2,5 tỷ UAH. Điều này đã được thủ tướng Ukraina Oleksiy Goncharuk công bố vào ngày 30 tháng 9 trong...