Hội đòng Hương Thanh Hóa-Kiev rss Hội đòng Hương Thanh Hóa-Kiev

Thanh Hóa là vùng đất nổi tiếng địa linh nhân kiệt, miền đất xứ Thanh tự hào là nơi phát tích của các vương triều Tiền Lê, Hậu Lê, Nhà Hồ, Nhà Nguyễn...cùng các anh hùng dân tộc Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi...Thanh Hóa còn là quê hương của trống đồng Đông Sơn, biểu tượng rực rỡ của nền văn hóa người...