Hội đồng công lý rss Hội đồng công lý

Cơ quan NABU đã gửi tới tòa án 38 hồ sơ hành vi tham nhũng được các thám tử thu thập và điều tra, tính tới ngày 30 tháng 6 năm 2019.  Ngoài ra, có thêm 6 thẩm phán được trao nghi án. Cơ quan báo chí của NABU thông báo: vào tháng 8 năm ngoái NABU và SAP (SAP - công tố chuyên ngành chống tham nhũng) đã gửi tới tòa 4 bụ chống thẩm phán. Ba trong số đó là về hành vi nhận đút lót. Các vụ này liên...

Tòa án tối cao Ukraina sẽ 196 thẩm phán, tòa chống tham nhũng 39 thẩm phán cấu biên chế

Cấu tạo của tòa án tối cao Ukraina sẽ như thế nào? Hội đồng công lý tối cao ngày 31 tháng 7 đã thông qua số lượng biên chế của Toà án tối cao Ukraina, tòa án chống tham nhũng tối cao, tòa tối cao về sở hữu trí tuệ và tòa tối cao kháng nghị khu vực. Thông tin được đăng tải trên website của Hội đồng công lý tối cao Ukraina (Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong lĩnh vực tư...

Giai đoạn 2 cải cách pháp: Xóa số 117 tòa án quận huyện, thành lập mới 50 tòa án khu vực

Các tòa án quận ở Kyiv cũng bị xóa sổ, tahy vào đó bằng các tòa án khu vực. Sặc luật số 449 ngày 29 tháng 12 đã được tổng thống ký, theo đó 117 tòa án quận huyện được xóa sổ và thành lập nên 50 tòa án khu vực. Nói riêng tại Kyiv tất cả các tòa án quận đã được hủy bỏ - Pecherskiy, Solomenskiy, Desnianskiy, Podolskiy, Sviatosinskiy, Darnitskiy, Dneprovskiy, Obolonskiy, Golosseyevskiy và...

Hội đồng công tối cao đã sa thải 441 thẩm phán kể từ đầu năm nay

Hội đồng công lý tối cao Ukraina đã sa thải 441 thẩm phán kể từ ngày 1 thang 1 tới ngày 31 tháng 8. Cơ quan Hộ đồng ông lý tối cao cho báo lb.ua biết. Trong số thẩm phán bị sa thải có 279 thẩm phán theo các hoàn cảnh chung; 255 – từ chức; 21 – theo nguyện vọng cá nhân; 162 – theo các hoàn cảnh đặc biệt (vi phạm lời thề và kỷ luật thẩm phán)”, - trong thư trả lời của Hội đồng công...