Giao lưu. gặp mạt tại hà Nội rss Giao lưu. gặp mạt tại hà Nội

Trong những năm qua, các sự kiện giao lưu của các tổ chức hội đoàn đang như trăm hoa đua nở, đó cũng là nhu cầu thiết yếu, là món ăn tinh thần của bất cứ ai, tổ chức xã hội nào? Tuy nhiên việc tổ chức cứ mãi dập khuôn theo chủ nghĩa kinh nghiệm thì sẽ dẫn đến sự nhàm chán?. Do vậy đòi hỏi công tác tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm của Người Việt đến Odessa học tập và lao động,...