Giá trị Mỹ rss Giá trị Mỹ

Chưa có tổng thống Mỹ nào khi chưa lên cầm quyền mà dân đã biểu tình rầm rộ khắp đất nước cùng với những cáo buộc liên tiếp từ nhiều phía về việc ông có liên đới tới các quyền lợi của Nga. Điều này cho thấy tổng thống đắc cử có vấn đề không bình thường và sự lo ngại về một cuộc khủng hoảng chính trị ở Mỹ. Tính không bình thường thể hiện trên nhiều bình diện:...