gia nhập eu rss gia nhập eu

Những nhiệm vụ quan trọng nhất và trước tiên đối với Ukraina đương đại đó là tiếp cận gần hơn với Liên minh Châu Âu và thành viên Hiệp hội NATO. Tổng thống Poroshenko trên kênh truyền hình “Priamoi” đánh giá rằng đối với Ukraina chuyển động tới Liên minh Châu Âu và thành viên NATO là điều quan trọng nhất. “Tôi có thể khẳng định rằng, không có gì quan trọng hơn đối với...

NATO ủng hộ Ukraina sửa đổi Hiến Pháp để gia nhập hiệp hội

TTX Ukrinorm dẫn nguồn đại iện NATO đưa tin nói rằng NATO ủng hộ một cách cứng rắn quyền của Ukraina tự do lựa chọn con đường hội nhập Bắc Đại tây dương mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. >>Укринформ. “Chúng tôi cứng rắn trong sự ủng hộ quyền của Ukraina quyết định tương lai và đường lối đối goại, tự do, không có can thiệp nào từ bên ngoài”, - đại diện...