giá đô la sau bầu cử rss giá đô la sau bầu cử
Giá đô la euro giảm mạnh sau bầu cử

Giá tiền mặt của các đồng ngoại tệ Dô la và Euro đã giảm đáng kể trong ngày thứ ba, 23 tháng 7. Giá trung nình đô la tiền mặt tại các ngân hàng của Ukraina so với hôm thứ 6 đã giảm 19,35 cô pếc đạt mức – 25,58uah.  Giá bán giảm 19,7 cô pếc, đạt mức 25,87uah. Giá bán cao nhất – 25,85uah, đạt mức 25,65uah, giá bán thấp nhất – 25,65uah Giá bình quân mua euro giảm 30,9 cô pếc –...