giá dịch vụ điện thoại rss giá dịch vụ điện thoại

Kể từ ngày 1 tháng 11 giá liên lạc điện thoại theo các mạng tiếp cận chung được tính theo kiểu mới bắt đầu có hiệu lực. Quyết định của Ủy ban điều tiết thông tin liên lạc và viễn thông số 488 của Ukraina bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11. >>сайте Верховной Рады. Theo tài liệu này, trong giai đoạn một giá cước cho dân chúng sẽ tăng lên. Nói riêng,...