gặp gỡ zelenskiy – Trump rss gặp gỡ zelenskiy – Trump

Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pristayko thông báo rằng tổng thống sẽ sang thăm Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 9, đồng thời tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong cuộc họp báo với ngoại trưởng Cộng hòa Moldova Nicu Popescy ở Kyiv hôm thứ 2, ngày 9 tháng 9, ông Pristayko nói rằng “bà biết đầy, ngày 23 tháng 9 chúng toi sẽ sang thăm Hoa Kỳ”. Trong mấy ngày tời ngày chính thức của chuyến thăm Hoa...