gặp gỡ Voker-surkov rss gặp gỡ Voker-surkov

 Đại diện đặc biệt của bộ ngoại giao Mỹ về các vấn đề Ukraina Curt Volker không tin là quân đội Nga lại tấn công vào lãnh thổ Ukraina mà dưới sự kiểm soát của chính quyền ở Kyiv. Ông Volker nói trong cuộc chuyện trò với báo giới về kết quả thương lượng của ông với Trợ lý tổng thống Nga Vladislav Surkov gần đây ở Dubai, ngày 26 tháng 1. “Xét từ quan điểm tình hình ở địa...