gặp gỡ báo chí rss gặp gỡ báo chí

Ông Poroshenko thừa nhận rằng trong 5 năm ông làm tổng thống đã làm hai sai lầm chính đó là: tuyển chọn cán bộ và tiếp cận với dân. Tổng thống, ông cũng là ứng viên nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai Petro Poroshenko nói với đại diện báo chí và các tổ chức xã hội, giám đốc điều hành Trung tâm kháng cự tham nhũng Daria Kalenyuk thông báo trên Fb ngày 6 tháng 4. Theo lời và Kalenyuk,...