epp rss epp
Đảng “Đoàn kết Châu Âu” của Poroshenko đã gia nhập vào “Đảng nhân dân Châu Âu”

“Đây là thẻ tín nhiệm dành cho đảng Đoàn kết Châu Âu như là một  đảng theo đường lói gội nhập Châu Âu của Ukraina”, - đảng này bình luận. Ông Petro Poroshenko nhận thẻ thành viên đảng Nhân dân Châu Âu - EPP. Đảng Đoàn kết Châu Âu đã chính thức gia nhập vào Đại gia đình chính trị có ảnh hưởng của Châu Âu liên minh – đảng nhân dân Châu Âu (EPP). Điều này được nói trong...