Dự trữ vàng-ngoại hối rss Dự trữ vàng-ngoại hối

Dự trữ quốc tế của Ukraina tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 18 808 450 000 đô la Mỹ (quy đổi). Trong năm qua dự trữ vàng ngoại hối đã tăng 21%, cơ bản là nhờ tín dụng từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF – gần 1 tỉ đô la. Ngoài ra NBU còn mua trên thị trường liên ngân 1,3 tỉ đô la trong các cuộc đấu giá ngoại hối trên sàn giao dịch liên ngân này. NBU thông báo trên trang website. >> сайте...

NBU gia tăng dự trữ vàng-ngoại hối bằng đấu giá trên sàn giao dịch liên ngân

Cho tới ngày 1 tháng 11 dự trữ vàng-ngoại hối của Ukraina đạt mức 12,962 tỷ đô la. Riêng tháng 10 quỹ này gia tăng 188 triệu. Thông tin được công bố trên website của NBU. Trong tháng 10 NBU mua trên sàn liên ngân 300,5 triệu đô la. Hầu như tất cả tài nguyên này (295,2 triệu đô la) là được mua qua đấu giá trên sàn liên ngân.  Ngoài ra, nguồn thu còn từ ngân hàng Đức KFW chuyển cho chính phủ...

Quỹ dự trữ của Ukraina tăng lên mức 12 tỷ đô la

Khoản chuyển ngân tới 1,7 tỷ đô la của quỹ IMF sẽ cho phép Ukraina gia tăng quỹ dự trữ vàng-ngoại hối lên mức 12 tỷ đô la. Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk tuyên bố trong chương trính “10 phút với thủ tướng” trên truyền hình.   “Hồi tháng 2 quỹ dự trữ vàng-ngoại hối của Ukraina chỉ còn ở mức 5,6 tỷ đô la. Và tất cả tổng số mà IMF cấp cho Ukraina sẽ được đưa vào...