dự luật về lưu thông đất NN rss dự luật về lưu thông đất NN

Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Luật cải cách điền địa đã gây ra một làn sóng thảo luận và phẫn nộ lớn trong xã hội.          Leonid Kravchuk tổng thống đầu tiên của Ukraina độc lập vào năm 1992 Cụ thể, tổng thống đầu tiên của Ukraina Leonid Kravchuk đưa ra một số yêu cầu đối với tổng thống Volodimir Zelenskiy, kêu gọi đưa vấn đề đất nông nghiệp ra trưng cầu dân ý và...