dự luật cho thí sinh ORDLO rss dự luật cho thí sinh ORDLO

Quốc hội (Verkhovna Rada) đã thông qua dự luật do tổng thống đề xuất khi nhập học mà không cần thi BHO đối với thí sinh từ lãnh thổ bị chiếm đóng. UNN đưa tin. Verkhovna Rada đã thông qua toàn bộ dự luật tổng thống số 3734 về việc đưa trẻ em từ các lãnh thổ bị chiếm đóng vào các tổ chức giáo dục đại học mà không cần trải qua thi trắc nghiệm BHO. Quyết định tương ứng...