donetsk – elenovka rss donetsk – elenovka

Trong khi đó mạng xã hội bình luận thành tựu này một cách hài hước. Ngày 19 tháng 8 những người đứng đầu “cộng hòa DPR” khởi động chiếc tàu hỏa đi từ nhà Ga tp Donetsk – chuyến đầu tiên và duy nhất đi từ Donetsk tới Elenovka. Tuy nhiên các thủ lĩnh không bỏ qua cơ hội PR về thành tựu lớn của “cộng hòa nhân dân”. Người dùng mạng không chịu đừng được thành tựu lớn mà...