Đội văn nghệ rss Đội văn nghệ

Các tổ chức hội đồng hương các tỉnh ở nước ngoài trong mấy năm gần đây hoạt động tương đối hiệu quả, đặc biệt ở Ukraina trong hai năm qua đã phát triển một cách mạnh mẽ, đây cũng là một hoạt động mang tính xu thế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thông qua việc quần chúng tham gia một cách tích cực, ngoài việc giao lưu đoàn kết, họ cũng nhận thấy quyền lợi vật...