điều tra xã hội học kmis rss điều tra xã hội học kmis

Xếp hạng mới của các đảng trong cuộc bầu cử quốc hội giả định sẽ diễn ra: tình hình đã thay đổi đáng kể Nếu cuộc bầu cử quốc hội nhanh chóng được tổ chức, thì đảng cầm quyền của nguyên thủ quốc gia "Phụng sự nhân dân" sẽ có thể nhận được 30,1% phiếu bầu. Ở vị trí thứ hai với 10,1% là đảng "Đoàn kết Châu Âu". Đảng "Người phục vụ nhân dân" đang nhanh...

XHH: Trên 40% cử tri sẵn sàng ủng hộ đảng “Người hầu của dân” trong cuộc bầu cử quốc hội

Đảng của cựu tổng thống Poroshenko BPP vẫn có chỉ số phản cảm tình cao nhất (Antirating). Đảng của tổng thống “Người hầu của dân” dẫn đầu chỉ số tín nhiệm của cử tri trong số các chính đảng được đề xuất thăm dò dư luận – những người dự định tham gia vào một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.. Kết quả điều tra XHH của Nhóm Rating từ ngày 16 đến ngày 21...