diễn đàn chiến lược châu âu rss diễn đàn chiến lược châu âu

Diễn đàn Chiến lược Châu Âu của Ukraina (YES) năm nay được khai mạc muộn màng hơn cũng bởi nhà tài trợ và là nhà sáng lập Diễn đàn hàng năm – Victor Pinchuk.  Phát biểu mở màn là của cựu tù chính trị Oleg Sentsov vừa mới từ Nga về. Ông đã làm cho cả Hội trường xúc động khi cho họ xem những lọ chè có gắn cờ Ukraina mà ông dùng trong tù, Thẻ tù nhân có dấu đỏ để cảnh báo cai...