dịch vụ iGov rss dịch vụ iGov

Điều này đã được phó thủ tướng, bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Mikhail Fedorov tuyên bố, báo cáo Sự thật Ukraina đưa tin. Theo phó thủ tướng 28 tuổi, chứng minh thư kỹ thuật số sẽ được lưu trữ trong các ứng dụng đặc biệt dành cho điện thoại thông minh. Mục đích của chương trình chuyển đổi kỹ thuật số là tới năm 2025 tất cả các dịch vụ nhà nước đều được chuyển...