đầu tư hạ tầng cơ sở rss đầu tư hạ tầng cơ sở

Bộ trưởng Volodimir Omelian thông báo trong năm 2018 đầu tư vào hạ tầng cơ sở của Ukraina là 85 tỉ đô loa. Ông Omelian nói trong cuộc họp báo về những ưu tiên của bộ hạ tầng cơ sở trong năm 2018. Theo dữ liệu của bộ, HĐBT dự định sửa chữa khoảng 4 ngàn ki lô mét đường bộ, với chi phí gần 50 tỉ Hrivnia. 18,4 tỉ Hrivnia dự định chi để làm mới toa xe, 10 tỉ nữa dùng để làm...