đấu giá mua sắm công rss đấu giá mua sắm công
Tổng thống Zelensky buộc chính phủ bán các doanh nghiệp phá sản chỉ thông qua ProZorro

Tổng thống Ukraina Zelensky vào ngày 2 tháng 9 đã tổ chức một cuộc họp với chính phủ, các nhà lãnh đạo của Quốc hội Ukraina và các cơ quan thực thi pháp luật và ông gọi các cuộc đấu giá, nơi bán tài sản của các công ty phá sản là tham nhũng. Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy đã buộc chính phủ phải giới thiệu việc bán tài sản theo thủ tục phá sản chỉ thông qua hệ thống đấu thầu...