đảo chiều rss đảo chiều

Trong tuần đầu tháng 3 đồng đô la có thể mất 20-30 cô pếc/usd. Xu hướng tích cực trên thị trường cho phép đồng nội tệ Ukraina cứng cáp thêm. Theo các chuyên gia xu hướng đồng đô la đảo chiều 180 độ vẫn tiếp tục cả tuần tới. Nhu câu đồng đô la trên thị trường vẫn thấp hơn cung, và đó là xu hướng ít nhất kéo dài một tuần nữa, các nhà phân tích đánh giá. Nghĩa là đồng...