đăng bộ thống nhất rss đăng bộ thống nhất
Hội đồng bộ trưởng muốn thu thập thông tin về thu nhập của người dân

HĐBT đang có kế hoạch tạo một sổ đăng bộ duy nhất của người Ukraina UNN. Bộ trưởng HĐBT Ukraina Dmitry Dubilet cho biết, sau khi ước tính dân số hiện tại của Ukraina, chính phủ có kế hoạch thu thập thông tin về thu nhập chính thức của dân số và ra mắt một sổ đăng bộ thống nhất của Ukraina. Ông nói điều này hôm nay trong một cuộc họp báo về kết quả ước tính dân số hiện tại...

Tổng thống Zelenskiy phê chuẩn luật về đăng bộ những người phạm tội ấu dâm

Đăng bộ những người phạm tội ấu dâm là một trang mạng Internet trong đó ghi nhận danh tính những người phạm tội ấu dâm và bằng cách đó ngăn chặn tội giao cấu hoặc đe dọa trẻ em vị mục đích giáo cấu. Nhà trường mới hệ 12 năm sẽ bắt đầu từ năm học 2018-2019 Theo luật này thông tin về một người trong sổ ghi nhận tội ấu dâm sẽ được nhập vào đăng bộ trên cơ sở quyết...

Goncharuk tuyên bố thành lập một cổng thông tin du lịch duy nhất Ukraina

Cho đến mùa thu năm nay, Ukraina sẽ tạo ra một cổng thông tin du lịch duy nhất nơi khách du lịch có thể nhận được nhiều sự trợ giúp khác nhau. Theo báo “Censor.NET”, điều này được nêu trong thông điệp của cổng thông tin Chính phủ. Tất nhiên, cần phải tạo ra tất cả các điều kiện để càng có nhiều khách du lịch đến Ukraina. Tất nhiên, đây là những dịch vụ. Đó là đường bộ,...