dân số ukraina rss dân số ukraina

UNN. Năm 2019, hơn 21 nghìn người đã nhận được quyền công dân của Ukraina, đặc biệt là từ khi sinh ra trên cơ sở các sắc lệnh của Tổng thống và nguồn gốc lãnh thổ. Điều này đã được Cục Di cư Nhà nước của Ukraina đáp lại yêu cầu thông tin của UNN. Theo đó, trong 12 tháng năm 2019, có 21.320 người đã nhận được quốc tịch Ukraina.   Trong số đó có 15 563  người được nhận quốc...

Bogdan: Trước năm 1917 tại Ukraina đã 70 triệu người

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andrei Bogdan, cho biết trước năm 1917 có 70 triệu người sống ở Ukraina. "Người Ukraina đã bị tước quyền sở hữu đất đai vào năm 1917. Trước đó, có 70 triệu người sống ở Ukraina". Ông đã tuyên bố như vậy trên kênh truyền hình "Ukraina", khi nói về sự cần thiết phải khởi động thị trường đất đai. "Người Ukraina bị tước quyền...

Hội đồng Bộ trưởng đồng ý về ngày điều tra dân số Ukraina

Cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 11-12 năm 2020. Được biết, tại Văn phòng của người toàn quyền về nhân quyền (Ombusman) đã diễn ra một cuộc họp được tổ chức giữa đại diện bảo vệ dữ liệu cá nhân Mykola Smuk và đại diện của Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraina. Tại đây họ thảo luận về vấn đề tuân thủ các yêu cầu của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá...

Dân số Ukraina trong năm qua giảm 233 ngàn người, theo báo cáo của Cục thống kê nhà nước.

Tình hình tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 dân số của Ukraina là 42 triệu 153,2 ngàn người. Trong năm 2018 ở Ukraina có 588 ngàn người chết (kể cả 2,4 trẻ em ở độ tuổi dưới 1 năm, sinh ra – 336 ngàn trẻ em. Cứ 100 người chết chỉ có 57 người được sinh ra. Số người di trú trong năm 2018 cũng giảm, được đánh giá ở mức 18,6 ngàn người. Số liệu dân số không tính tới bán đảo...