dân chống đối chiến binh DPR rss dân chống đối chiến binh DPR

Tại thành phố bị chiếm đóng Gorlovka đang chín muồi tâm lý chống đối “chính quyền” Zakharchenko của dân chúng. Các biên áp phích được dán ở nhiều nơi kêu gọi dân chúng mít tinh trước tòa thị chính để thể hiện sự không hài lòng và chống đối “chính quyền” Zakharchenko. Theo thông báo, mít tinh sẽ được tổ chức vào 12h00 ngày 25 tháng 2, chủ nhật, tại trụ sở UBHC. Dân cư mạng xã...