cuộc trao đổi lớn rss cuộc trao đổi lớn
Bộ trưởng ngoại giao Pristayko công bố cuộc trao đổi lớn nhân vào tuần tới. Kế hoạch Zelenskiy

Tuần tới sẽ có một cuộc trao đổi tù nhân lớn đã được lên kế hoạch. Điều này đã được công bố trên kênh truyền hình “1+1” bởi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina, ông Vadim Priestayko. "Kế hoạch Zelensky" nói chung là cố gắng tiếp cận những người dân đứng phía bên kia giới tuyến, khôi phục cầu giao thông và liên lạc, ngừng bắn, thoái lui quân đội, bắt đầu trả lương hưu đầy...