công thức steinmeier là gì rss công thức steinmeier là gì

Trong khi ở Ukraina đang tranh luận về nội dung Công thức Steinmeier bao gồm những gì, và có nên sử dụng hay không. Một số chính trị gia còn nêu ra Công thức Zelenskiy, đồng nghĩa không hẳn Công thức Steinmeier không đáp ứng đòi hỏi của Ukraina mà cần điều chỉnh nó để đáp ứng những đòi hỏi của phía Ukraina. Hai bên không thỏa thuận được điều kiện đưa sửa đổi vào Hiến pháp...