chương trình chính phủ rss chương trình chính phủ

Thủ tướng Ukraina cùng chính phủ và đại diện quốc hội, cơ quan công lực đã có cuộc gặp gỡ với tổng thống để trình bày chương trình hành động của mình, đồng thời nghe những chỉ thị từ phía tổng thống Zelenskiy. Thủ tướng Goncharuk đã tình bày trước tổng thống chương trình hành động của chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra. Theo lời ông Goncharuk, số dư thời gian...

Phiên họp đầu tiên của chính phủ mới, mới? Tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tối thiểu 40%

Kinh tế sẽ tăng chóng mặt vào các năm 2021-2024. Đó là kế hoạch của chính phủ mới cho nhiệm kỳ của mình, Thủ tướng Alesiy Goncharuk tuyên bố. Theo lời ông Goncharuk, số dư thời gian của năm 2019 sẽ dành cho việc kiểm kê tài sản quốc gia, năm 2020 sẽ là năm tư nhân hóa đồng loạt.  “Năm 2021-2024 – đó là những năm tăng trưởng chóng mặt. Đó là nhiệm vụ. Nếu như chúng ta...