Chủ tịch Hò Chí Minh rss Chủ tịch Hò Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày 19-5 ngày sinh nhật Bác. Báo NV Ukraina xin trân trọng giới thiệu Video bài phỏng vấn của chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng bấn báo chí Nhật, đây là một tư liệu quí, một video màu từ năm 1966: https://www.youtube.com/watch?v=u3UmTKOi95M&t=363s https://www.youtube.com/watch?v=u3UmTKOi95M&t=4s